Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0548-654371
  • info@wispels.nl
  • 0548-655411
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Brand, storm, etc.

Zodra door brand, storm of een andere materiële oorzaak uw omzet stil komt te liggen ontstaat 'bedrijfsschade': uw kosten lopen door, maar er is geen (of minder) omzet om dat te kunnen financieren.


Publiekstrekkers

Of wat te denken van een 'publiekstrekker', die door brandschade tijdelijk moet sluiten. Zo'n situatie kan zich voordoen in winkelcentra, waar bijvoorbeeld de supermarkt een publiekstrekker kan zijn. 
Wanneer uw bezoekersaantallen daar mede afhankelijk zijn, kunnen in uw omzet problemen ontstaan, zodra die supermarkt een tijdje dicht moet.


Toeleveranciers

Hetzelfde geldt voor uw toeleveranciers. Wanneer uw toeleverancier tijdelijk moet sluiten, mag uw winst geen gevaar lopen.


De bedrijfsschadeverzekering

In dat geval biedt de bedrijfsschadeverzekering uitkomst.
De verzekerde som omvat de vaste bedrijfskosten vermeerderd met de netto winst.


Steeds voldoende dekking

Het betekent, dat eens per jaar vastgesteld moet worden hoe uw onderneming zich heeft ontwikkeld. Tijdens een dergelijke 'naverrekening' wordt achteraf nagegaan wat het risico voor de verzekeraar is geweest. Want ook al zijn de actuele gegevens niet altijd bij de verzekeraar bekend, men garandeert doorgaans wel bij schade uw (daardoor verlaagde) brutowinst te compenseren. Zelfs tot 30% bovenop de laatst bekende verzekerde som. En dat geeft veel rust.